Langs de programmalijnen Landschap en Interieur, De Materialen en De Dingen en het jaarthema, ontwikkelt Het Nieuwe Instituut de volgende onderzoeksprojecten. 

Marina Otero
Tamar Shafrir, Klaas Kuitenbrouwer, Katia Truijen, Marten Kuijpers
k.truijen@hetnieuweinstituut.nl