Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2022
25
Nov

Wat we wel en niet weten wordt op allerlei manieren door digitalisering beïnvloed: hoe te leven (levenskennis), hoe te produceren (arbeidskennis) en hoe te denken (conceptuele kennis). Noetics Without a Mind, een symposium van Het Nieuwe Instituut in samenwerking met de TU Delft, richt zich op die laatste vorm. In drie sessies wordt er dieper ingegaan op noësis, een term uit de filosofie die betrekking heeft op ons denken en bewustzijn.

2022
03
Nov

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2 en 3 november in Het Nieuwe Instituut, gingen we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

2022
02
Nov

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2 en 3 november in Het Nieuwe Instituut, gingen we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

2022
04
Sep

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de architectuur en architectuurgeschiedenis, ook wanneer je kijkt naar lemma’s in de gratis online encyclopedie Wikipedia. Met steun van Wikimedia Nederland en onder begeleiding van de Wikimedia-projectgroep Gendergap organiseert Het Nieuwe Instituut een schrijfmiddag rond vrouwelijke architecten om daar iets aan te doen. De ‘edit-a-thon’, oftewel schrijf- en redigeermarathon, is toegankelijk voor zowel beginners als ervaren schrijvers en kunsthistorische of bouwkundige voorkennis is geen vereiste.

2022
20
Jun
20/06/2022 – 11/08/2022
Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut heeft zich sinds de oprichting in 2013 altijd ingezet voor onderzoek in architectuur, design en digitale cultuur; nu eens door het zelf uit te voeren, dan weer door research van externe partijen te stimuleren en te ondersteunen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen variëren van tentoonstellingen en lezingen tot archiefverkenningen en publicaties. Meer nog dan als ‘producten’ van het onderzoek fungeren al deze verschillende uitingsvormen op zichzelf als actieve platforms waarop het zich verder kan ontwikkelen. Het fellowshipprogramma dat voormalig Hoofd Research Marina Otero Verzier in het leven heeft geroepen speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van dergelijke platforms. Het fellowship is opgezet om te leren van uiteenlopende onderzoeksinitiatieven en methoden en om deze tegelijkertijd te ondersteunen. Het biedt de gelegenheid om alternatieve denk- en handelswijzen uit te proberen en ermee te oefenen. Na een drieluik aan open calls over de burn-out van het (mensen)lichaam in 2018, de uitputting van de planeet in 2019 en ‘regeneratie’ met behulp van een nieuwe institutionele praktijk in 2020 volgde in 2021 een oproep zonder thema. Dit jaar, in 2022, stelt de afdeling Research voor om in de jaargang van dit jaar het thema Testing Grounds centraal te stellen.

2022
12
Mei

In het tweedaagse programma Border Environments onderzoekt het Centre for Research Architecture (Goldsmiths, University of London) in samenwerking met Het Nieuwe Instituut hoe ecologische processen van invloed zijn op migratiestromen. Met lezingen, filmvertoningen en debatten verkennen zij de gecompliceerde rol die het milieu speelt in (im)mobiliteitsvraagstukken in grensgebieden.

2021
18
Jun

Het Zoönomic Curriculum is bedoeld voor deelnemers die geïnteresseerd zijn in het starten van een eigen zoöp of die actief lid willen worden van een Zoönomic Foundation. Het programma is ontwikkeld rondom de 'Zoönomic Method' en helpt deelnemers op weg in het proces van het starten en verder ontwikkelen van een zoöp. Het curriculum vindt plaats op 30 april, 21 mei, 4 en 18 juni, vanaf 14.00 uur.

2021
15
Apr

Het laatste evenement in de serie TNL! Lithium zal online bezoekers nieuw energie inblazen met een lezing van architect Christie Pearson over de ingewikkelde geschiedenis van Europese kuuroorden en publieke badhuizen, en hun relatie tot verschillende vormen van macht. Vervolgens zal decorontwerper Katrin Bombe inzicht geven in de scenografie van de tentoonstelling Lithium, die is opgezet als een mineraal kuuroord.

2021
25
Mrt

Van simpele Excel-sheets tot hebzuchtige algoritmen: financiële instrumenten zijn vaak even ongrijpbaar als onzichtbaar, maar vormen in toenemende mate de blauwdruk voor de stad. In deze eerste editie van Spreadsheet Architectures zal de recente verkoop van het Groot Handelsgebouw ter waarde van 289 miljoen euro als vertrekpunt dienen om kapitaalstromen te volgen, anonieme eigenaren te identificeren, verdienmodellen en juridische constructies te ontvouwen. Uiteindelijk zal met Ewald Engelen, Michelle Provoost en Wendy Verschoor gereflecteerd worden op de impact van dergelijke ontwikkelingen.

2021
11
Mrt

Een toekomst die op batterijen draait, welk verhaal schuilt daarachter? In de derde editie van TNL! Lithium onderzoeken we samen met Unknown Fields (Kate Davies en Liam Young) en sterrenkundige Francisco Förster de kosmologische oorsprong van lithium. En welke rol het speelt in de ‘groene’ energietransitie.

2021
14
Jan

In dit tweede deel van TNL! Lithium staat de relatie tussen dit mineraal en geestelijke gezondheid centraal. Met bijdragen van het collectief LiCo (Lithops Corporation) en antropoloog Emily Martin wordt er gekeken naar het wereldwijde verlies van energie.

2020
17
Dec

The Coming South: Struggles, Epistemologies, Solidarity is een driedaags online symposium op 17, 18 en 19 december 2020 dat kijkt naar de toenemende tweedelingen die de polarisatie en hiërarchie in stand houden die de Global North / Global South wereldorde rechtvaardigen.

2020
10
Dec

Een videovertoning en presentatie door Sumayya Vally en Wayne Modest over de erkenning, restitutie, en verwijdering van monumenten, in het bijzonder in Zuid-Afrika en Jamaica. Zijn deze patronen vergelijkbaar of maken ze deel uit van verschillende fenomenen? Dit is de vierde editie van Monument, een samenwerking met e-flux Architecture, waarin op zoek wordt gegaan naar de rol die monumenten—opnieuw—spelen in het mobiliseren en articuleren van de strijd om erkenning.

2020
19
Nov

Architect en onderzoeker Godofredo Enes Pereira geeft een lezing over de gevolgen van lithiumwinning in de Chileense Atacama-woestijn. Dit is de eerste editie van Lithium, een serie events over de verschillende vormen van burn-out waar dit mineraal een rol in speelt. 

 

2020
19
Nov

Dit online symposium brengt internationale voorbeelden van werken bij elkaar, waarbij materialiteit en collectiviteit een centrale rol spelen. Zij experimenteren met materiële vormen om kritiek te leveren op de wereld(en) waar we in leven, en deze tegelijkertijd opnieuw uit te vinden. Collective Material Practices in Critical Times is de tweede editie van het Making Matters Symposium en vindt plaats op van 19 tot en met 21 november 2020.

2020
12
Nov

Een vertoning van video’s door Sarmen Beglarian, Vasyl Cherepanyn en Milica Tomić wordt gevolgd door een gesprek samen met Arna Mačkić over het herbestemmen en verwoesten van monumenten in Kiev, Oekraïne, en in Omarska, Bosnië en Herzegovina. Dit is de derde editie van Monument, een samenwerking met e-flux Architecture, waarin op zoek wordt gegaan naar de rol die monumenten—opnieuw—spelen in het mobiliseren en articuleren van de erkenning van verzet.

2020
15
Okt

Een vertoning van video’s door The Black Archives en Quinsy Gario, gevolgd door een gesprek met Simone Zeefuik over hoe nieuwe rituelen bij kunnen dragen aan het veranderen van de betekenis van monumenten. Dit is de tweede editie van Monument, een samenwerking met e-flux Architecture, waarin op zoek wordt gegaan naar de rol die monumenten—opnieuw—spelen in het mobiliseren en articuleren van de erkenning van verzet.

 

 

2020
01
Okt

Een vertoning van video’s door Manuel Correa en Dima Srouji wordt gevolgd door een gesprek over hoe het opgraven van monumenten bij kan dragen aan de constructie van een geschiedenis. Dit is de eerste editie van Monument, een samenwerking met e-flux Architecture, waarin op zoek wordt gegaan naar de rol die monumenten—opnieuw—spelen in het mobiliseren en articuleren van de erkenning van verzet.

2020
19
Sep
11:00 – 17:00
Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut opende op zaterdag 19 september 2020 de tentoonstelling Lithium, die is opgevat als een kuuroord waar onderzoekers, ontwerpers en kunstenaars aan de hand van het element lithium zowel de heilzame als de schadelijke kanten van de eeuwige menselijke zoektocht naar energie belichten. Hoe vaak kunnen we onze batterijen nog opladen zonder iets te doen aan de oorzaken van de uitputting van mens en planeet?

2020
25
Jun

Gossips start vanuit idee het “roddelen” (gossips) als een van origine, vrije ruimte voor vrouwen op te vatten van waaruit nieuwe ideeën en gedachten konden worden ontwikkeld en gedeeld. Gossips wil deze notie nieuw leven inblazen en actief voor het voetlicht brengen.

2020
17
Apr

De vraag die het symposium aan de orde stelt is hoe de impact en de historische verwevenheid van technologieën, maatschappelijke idealen en juridische en computationele protocollen die de mens, diens tijd, diens arbeid en diens gedrag hebben gestuurd, kunnen worden bestudeerd en getraceerd.

2020
05
Mrt

Dit programma is geannuleerd

In dit eerste event van Monument, een serie georganiseerd in samenwerking met e-flux Architecture, bespreekt Mabel O. Wilson de ruimtes van het Amerikaanse herdenkingslandschap. In het licht van toenemend nationalisme, kritiek op globalisering, en een voortdurende wereldwijde strijd voor emancipatie inventariseert Monument, hoe monumenten een steeds belangrijkere en omstreden rol zijn gaan spelen in de identiteitsvorming. Wilson zal in gesprek met Mitchell Esajas van The Black Archives reflecteren op reïficatie in de Nederlandse context. 

2020
21
Feb
13:30 – 17:00
 

Zoönomic Futures is een immersieve training gericht op het ontwikkelen van een praktische ethiek voor een samenleving waarin de mens niet langer centraal staat. De training speelt zich af in de context van een veertig jaar in de toekomst geëxtrapoleerd zoöpconcept.

2020
30
Jan
19:30 – 21:00
 

Deze avond met Stefanie Hessler en Armin Linke markeert de lancering van de nieuwe publicatie Prospecting Ocean, over de verstrengeling van industrie, politiek, cultuur en economie op het raakvlak van oceaanontginning.

 

2019
10
Okt
10/10/2019 – 31/12/2019
 

In de installatie Spirits in the Material World reflecteert kunstenaar Heman Chong op ruimtes in dat grijze gebied, duistere ruimtes, ruimtes die de onderwereld inglijden. Te zien in Het Nieuwe Instituut van 10 oktober tot en met 31 december 2019.

2019
19
Sep

Een ghostwriter of spookschrijver is iemand die teksten produceert op naam van iemand anders: een auteur die tegen betaling buiten beeld blijft. Door zijn project via online platforms als Fiverr uit te besteden aan goedkope anonieme arbeidskrachten, brengt Stefan Stefansson de veranderende positie aan het licht van de grafische ontwerper binnen het huidige economische klimaat, waarin arbeid in toenemende mate uitbesteed, vervangen, verhuld en verdrongen wordt.

2019
16
Mei

In deze lezing vertelt Christina Sharpe over wakes, slavernijmusea en monumenten, over aarde en stof. Hierbij zal zij zich wenden tot The Whitney Plantation in Wallace, Louisiana, het National Memorial for Peace and Justice, en het Legacy Museum from Slavery to Mass Incarceration in Montgomery, Alabama. Tijdens haar lezing zal zij ook ingaan op het werk van twee Zwarte vrouwelijke beeldende kunstenaars, Simone Leigh en Torkwase Dyson.

2018
22
Nov
19:30 – 21:00
Het Nieuwe Instituut
Van de havens van Rotterdam tot het vruchtbare achterland met zijn kassen en boerderijen: overal worden de opzet en verhoudingen die het fysieke en sociale landschap van werk en arbeid in Nederland bepaalden, opnieuw gedefinieerd door machines, data en interfaces. Meiny Prins, Susan Schuppli, Stephan Petermann, Víctor Muñoz Sanz, Marina Otero Verzier and Marten Kuijpers gaan met het publiek in gesprek over de ruimtelijke gevolgen van automatisering voor de gebouwde omgeving, en over de positie van de ruimtelijke disciplines in de transitie naar geautomatiseerde arbeid. Arjen Oosterman is de moderator van de avond.

 

2018
13
Sep

De vijfde aflevering van Garden Broadcasts gaat in op de tuin als politiek toevluchtsoord, onbekrompen ruimte voor oppositie of utopische proefopstelling. Met gasten Antonio Ottomanelli, Leanne Wijnsma, Laurie Cluitmans en Behoud Lutkemeer.

2018
26
Apr

Een avond over verbeeldingen van automatiseringstechnologieën, met de teams die zijn geselecteerd via de Open Oproep voor het parallelprogramma van het Nederlandse paviljoen op de Biennale Architettura 2018, georganiseerd door Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met Jane Chew, het Northscapes Collective (Hamed Khosravi, Taneha K. Bacchin en Filippo laFleur), Syb Groeneveld, Marina Otero Verzier, Paolo Patelli, Matthew Stewart, Giuditta Vendrame en Liam Young. Gespreksleider is socioloog Willem Schinkel.

2017
30
Nov

Kunstenaar en propaganda-onderzoeker Jonas Staal besprak de rol van de artistieke verbeelding in het vormgeven van de War on Terror en de nieuwe nationalistische regimes die overal ter wereld de kop opsteken.

2017
16
Jun
09:30 – 17:00
 

Het Research & Development team van Het Nieuwe Instituut organiseert op 16 juni 2017 een conferentie en hackathon, in relatie tot Thursday Night Live! Bot Club: Critical Bots op 15 juni.

2017
15
Jun
15/06/2017 – 16/06/2017
 

Op 15 en 16 juni 2017 vond het Bot Club (humans welcome): Critical Bots programma plaats. Thursday Night Live! op 15 juni bood twee lezingen omtrent Critical Bots door Julian Oliver en Anne Helmond en de volgende dag werd een Hackathon georganiseerd. Criticial Bots was de tweede editie van de Bot Club, een terugkerend programma over algoritmische cultuur van Het Nieuwe Instituut.

2017
15
Jun

Thursday Night Live! Deze Bot Club avond richtte zich op kritische bots. Met presentaties van mediakunstenaar Julian Oliver, onderzoeker digitale cultuur Anne Helmond, én de bots zelf.

2017
11
Mei
19:30 – 21:00
 

Making up Mars op 11 mei 2017 was een avond over de wisselwerking tussen culturele, wetenschappelijke en ontwerptechnische verbeelding van het wonen op Mars. Agata Kołodziejczyk (European Space Agency, ESA), kunstenaar Ivan Henriques en Klaas Kuitenbrouwer (Het Nieuwe Instituut) gaven lezingen over hun perspectieven op de toekomst van leven op Mars. Gespreksleider was Aldje van Meer (Willem de Kooning Academie).

2017
03
Mei

Op 3 mei 2017 presenteerde Designduo Formafantasma hun onderzoek naar mondiale ertsstromen die het gevolg zijn van de productie van felbegeerde elektronische objecten. Ze maakten verborgen processen zichtbaar: van bovengrondse mijnbouw tot lozing van elektronisch afval. Gesprekspartners waren curator Natasha Hoare en kunstenaar Giuseppe Licare. 

2017
13
Apr

Deze avond stond in het teken van de identiteit van het bewegende lichaam in onze huidige, genetwerkte ruimte van uiterlijk vertoon. Een fenomeen dat werd verkend door middel van een reeks acteeroefeningen voor motion capture-technologie uitgevoerd door Gareth Taylor, waarbij het publiek werd aangemoedigd mee te doen. Simone Niquille gaf deze avond een lezing omtrent haar onderzoek naar Gait Analysis en maakte foto's van het publiek met een infrarood camera.       

2017
03
Apr

In deze Reading Room besprak hoogleraar Antropologie Rosalind C. Morris de sociale impact en nasleep van het delven van een grondstof. Füsun Türetken, fellow bij Het Nieuwe Instituut, reageerde na afloop op de lezing.

2017
23
Mrt
19:30 – 21:30
Het Nieuwe Instituut

Op deze avond bogen ontwerper Chris Kabel, die als fellow bij Het Nieuwe Instituut het concept voor de tentoonstelling Designing the Surface ontwikkelde, digitale media kunstenaar Lucy Hardcastle, Jurrien Brouwers (Philips) en designcriticus Alice Rawsthorn zich over het oppervlak.

2017
16
Mrt

Epidemieën zijn steeds vaker in het nieuws. Recente uitbraken van ziekten zoals SARS en Ebola laten zien dat de microscopische schaal van virussen en bacteriën direct verbonden is met globalisering en klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt de angst voor epidemieën voortdurend gebruikt om eenieder die voor ‘de Ander’ wordt aangezien, te marginaliseren. Een gesprek met Giovanna Borasi en Nabil Ahmed.

2017
08
Feb

Het Nieuwe Instituut heeft op 9 februari 2017 deelgenomen aan de Future Force Conference in Den Haag. De Future Force Conference is een innovatieve internationale netwerkconferentie, met dit jaar als thema From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world. Het Nieuwe Instituut droeg bij aan de conferentie met Architectuur van Veiligheid, twee break-out-sessies met sprekers als Malkit Shoshan, Jan Willem Petersen, Ekim Tan en Marina Otero Verzier.

2017
25
Jan
10:00 – 18:00
 

Het symposium The Object as Actor, georganiseerd door 2016 fellow Noam Toran en gesteund door de Graham Foundation, onderzoekt de wereld vanuit het perspectief van de dingen.

2016
24
Nov

Femke Snelting leest computercode met een cyberfeministische blik en let op de culturele aannames en blinde vlekken die er in terecht komen. Met het publiek las ze de BioVision Hierarchy standaard voor motion-capture. Welke aannames over het menselijk lichaam gaan daarin schuil? Hoe werken die bij het omzetten van beweging naar code?

2016
13
Okt

In steden als Londen, New York en zelfs het minder geprivatiseerde Amsterdam worden woningen steeds schaarser en duurder. In deze Reading Room zal architect Jack Self ingaan op het begrip ‘domestic time’ (huiselijke tijd) en onverwachte strategieën voorstellen waarmee het huis weer als leefruimte kan worden behandeld, in plaats van als speculatieobject.

2016
08
Sep
20:00 – 22:00
 

Nieuwe technologieën en middelen maken het mogelijk om ons lichaam steeds meer zelf vorm te geven, terwijl maatschappij en politiek onze fysieke identiteit het liefste als een vaststaand feit zien. Hoe om te gaan met deze conflicterende belangen? Met o.a. hoogleraar filosofie Jos de Mul, ontwerper Simone C. Niquille en kunstenaar Philippine Hoegen.

2016
16
Jun

Op donderdag 16 juni viert Het Nieuwe Instituut de kick-off van het Fellowship Programma 2016. De vier fellows, Andrea Bagnato, Simone Niquille, Noam Toran en Füsun Türetken, zullen hun onderzoeksvoorstellen toelichten in een gesprek.

2016
12
Mei

In deze Reading Room onder leiding van Cooking Sections vond er tijdens een performatief diner een kritische interactieve lezing plaats over het voedselsysteem. Wat is het gevolg van onze voedselkeuzes op het klimaat en de ecologie in het bijzonder?

 

2016
17
Mrt

Het lijkt erop dat design zich losmaakt van zijn wortels. Had het in de twintigste eeuw nog het duidelijk ethische doel om op industriële schaal objecten te produceren voor de hele samenleving, nu lijkt het door marktwerking, en andere politieke en esthetische krachten te zijn verspreid en geannexeerd.

2016
04
Feb

De nasleep van de Grote Recessie van 2008 is in Nederland nog altijd voelbaar. Ook de architectuursector en bouwindustrie hebben grote klappen gehad en zijn nog niet hersteld van de crisis. Econoom Bas Jacobs sprak over de oorzaak van deze op het eerste gezicht wonderlijke gang van zaken.

2016
14
Jan

In de eerste Reading Room van 2016 was curator Chus Martínez te gast. In haar werk onderzoekt zij hoe veranderingen in de kunst het publieke leven kunnen verrijken. Ze bevraagt hierbij nadrukkelijk de rol van het museum.

2015
17
Dec
20:00 – 22:00
 

In deze Reading Room namen Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout de ruimtelijke implicaties van het vluchtelingenvraagstuk onder de loep. 

2015
26
Nov

We zijn ons meer dan ooit bewust hoe we voortdurend worden gemonitord en hoe onze data worden opgeslagen, doorzocht en geanalyseerd. Hoe kunnen wij onze zeggenschap hierover terugwinnen? Met kunstenaar Paolo Cirio.

2015
08
Okt

In een tijd dat de geschiedschrijving van mode is gedelegeerd naar de pr-afdelingen van modehuizen doet Het Nieuwe Instituut een voorstel voor een open canon van de Nederlandse mode. Guus Beumer, artistiek leider van het Tijdelijk Modemuseum, nam het publiek van de Reading Room mee door de Nederlandse modegeschiedenis.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker