Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut presenteert Architecture of Appropriation tijdens de 11e Internationale Architectuurbiënnale van São Paulo, van 4 november tot 19 december 2017. Het project omvat een tentoonstelling, twee workshops en een seminar van twee dagen, waarin vraagstukken rondom woonvormen en eigendom aan de orde worden gesteld, en alternatieven voor marktgeoriënteerd huisvestingsbeleid worden onderzocht. Deze kennisuitwisseling tussen Brazilië en Nederland heeft als doel om ideeën rondom collectieve woonvormen te testen en om de ontwikkeling van goed huisvestingsbeleid te stimuleren. 

Programma

Architecture of Appropriation

Tentoonstelling 14 november-19 december

Architecture of Appropriation toont de protocollen die krakers volgen in het uitvoeren van hun ruimtelijke interventies, en laat daarnaast de geschiedenis en ruimtelijke transformatie zien van vijf gekraakte locaties in Nederland. 

Opening 14 november

Architecture of Appropriation: het documenteren van collectieve, kwetsbare en gecriminaliseerde stedelijke praktijken

Seminar 13-14 november

Tijdens deze bijeenkomst op 13 en 14 november worden manieren onderzocht om collectieve, kwetsbare en gecriminaliseerde stedelijke praktijken te documenteren. Architectonische representaties van gekraakte locaties in Nederland en lokale Braziliaanse voorbeelden vormen het startpunt voor het gesprek. 

Spaces of Assembly

Workshop 04-07 november

De workshop ‘Spaces of Assembly’ zal plaatsvinden in het 9 de Julho gebouw in São Paulo van 4 tot 7 November. Tijdens de workshop zal een centrale ontmoetingsruimte, een ‘assembly’ tot stand komen, waarin groepen samen kunnen komen om strategieën te bespreken ter bevordering van een inclusieve stad. 

Counter Domesticities

Workshop 09-12 november

Tijdens de workshop 'Counter Domesticities’ van 9 tot 12 november wordt onderzocht hoe een typisch appartement in São Paulo getransformeerd en aangepast kan worden voor verschillende woonvormen. Een groep Nederlandse en lokale architecten, activisten, bewoners en onderzoekers zullen ruimtelijke strategieën voor collectief eigenaarschap bespreken, en alternatieven ontwerpen voor marktgeoriënteerd huisvestingsbeleid. 

datum
14/11/2017
tot
19/12/2017
taal
Engels
 
locatie
Ocupação 9 de Julho, Rua Álvaro de Carvalho, 427, São Paulo
 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker