Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut heeft op 9 februari 2017 deelgenomen aan de Future Force Conference in Den Haag. De Future Force Conference is een innovatieve internationale netwerkconferentie, met dit jaar als thema From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world. Het Nieuwe Instituut droeg bij aan de conferentie met Architectuur van Veiligheid, twee break-out-sessies met sprekers als Malkit Shoshan, Jan Willem Petersen, Ekim Tan en Marina Otero Verzier.

In veel van de programma’s en activiteiten van Het Nieuwe Instituut wordt de stad beschouwd als een ruimte waar veiligheid en vrede steeds vaker punten van zorg zijn. Future Force Conference biedt gelegenheid om na te denken over uitdagingen en strategieën waarmee we deze vraagstukken creatief aan kunnen pakken, in samenspraak met militaire stakeholders en civiele belanghebbenden.

Tijdens de twee break-out-sessies, getiteld Design for Legacy en Urban Diplomacy, probeert Het Nieuwe Instituut met top-down besluitvormers en bottom-up stakeholders complexe stedelijke uitdagingen op te lossen. Het Nieuwe Instituut experimenteert met nieuwe collectieve besluitvormings- en conflictoplossingsmethoden –vanuit een cross-disciplinaire benadering van design en stedenbouw–, ontwikkeld in samenwerking met inspirerende en vanuit de ontwerppraktijk werkende sprekers, beleidsmakers, militairen, advocaten, diplomaten, hulpverleners, hackers, mensenrechtenexperts, academici en onderzoekers. Het doel is om gezamenlijk oplossingen te bedenken waarin stedelijke veiligheid bovenal afhangt van de bescherming van de rechten en vrijheden van de burger, hetgeen van fundamenteel belang is voor de democratie.

Ministerie van Defensie

De deelname aan Future Force Conference markeert een nieuwe fase in een langdurige samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Defensie, waarin gezocht wordt naar resultaten voor mogelijke toekomstige stedelijke uitdagingen.  Een voorbeeld is het eerdere project BLUE, de Nederlandse inzending voor de 15e Biënnale van Venetië. De deelname aan de conferentie zal resulteren in een voorstel voor een actieplan dat aangeboden zal worden aan het Ministerie van Defensie, alsmede in een reeks gesprekken en publieke evenementen die we de komende maanden zullen organiseren.

Future Force Conference biedt een buitengewone kans om de impact van veiligheidsstructuren en technologieën op de stedelijke omgeving te bespreken, en om nieuwe ruimtelijke modellen te verbeelden die zich begeven op het grensgebied tussen sociale, culturele, wettelijke en fysieke omgevingen, zoals urban diplomacy en design for legacy.

Meer informatie over de 2017-editie van Future Force Conference.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker