Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Van de havens van Rotterdam tot het vruchtbare achterland met zijn kassen en boerderijen: overal worden de opzet en verhoudingen die het fysieke en sociale landschap van werk en arbeid in Nederland bepaalden, opnieuw gedefinieerd door machines, data en interfaces. Meiny Prins, Susan Schuppli, Stephan Petermann, Víctor Muñoz Sanz, Marina Otero Verzier and Marten Kuijpers gaan met het publiek in gesprek over de ruimtelijke gevolgen van automatisering voor de gebouwde omgeving, en over de positie van de ruimtelijke disciplines in de transitie naar geautomatiseerde arbeid. Arjen Oosterman is de moderator van de avond.
 

 

datum
22/11/2018
tijd
19:30 – 21:00
taal
Engels
verder deze avond

18:00-19:30 Thursday Bite

18:00-19:00 BURN-OUT: The Anastasia Method

19:30-21:30 Life Hacks

20:00-22:00 BNO IMG LAB: Pioniers #4

Pop-in Expo: Wendingen 100 Jaar

Museum gratis van 17:00 tot 21:00

locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Standaard€ 7,50
Studenten, Vrienden en Members van Het Nieuwe Instituut€ 3,75
Thursday Bite€ 7,50

Voortgestuwd door efficiëntie, ambitie en beleid wordt de opzet van de logistieke sector en de land- en tuinbouw, evenals de ruimtelijke organisatie van menselijke en niet-menselijke arbeid, opnieuw vormgegeven. Terwijl robots en slimme systemen het zware werk overnemen, ondergaan werkomgevingen, de mensen die er werken en het werk dat ze doen een transformatie. Traditionele hijskraanmachinisten worden vervangen door kantoorpersoneel dat vanuit ergonomische controlekamers en flexibele werkomgevingen 24 uur per dag toezicht houdt op het automatisch laden en lossen van containers. Op het platteland worden de alsmaar groeiende melkvee- en tuinbouwbedrijven aangestuurd met behulp van dashboards op computers of apps op de smartphone. Door de ruimte te delen met robots verworden koeien en uitzendkrachten tot data; hun lichaam wordt beheerd als abstract onderdeel van een groter systeem, dat altijd en overal toegankelijk is door in te loggen in de cloud.

Op deze avond, gemodereerd door Arjen Oosterman (Archis/Volume), gaan Meiny Prins (CEO of Priva), Susan Schuppli (Director & Reader in the Centre for Research Architecture at Goldsmiths University of London), Stephan Petermann (Countryside research studio director at Central Academy for Fine Arts for AMO), Víctor Muñoz Sanz (TU Delft), en Marina Otero Verzier en Marten Kuijpers (Het Nieuwe Instituut) met het publiek in gesprek over de ruimtelijke gevolgen van automatisering voor de gebouwde omgeving, en over de positie van de ruimtelijke disciplines in de transitie naar geautomatiseerde arbeid. Door recente ontwikkelingen in het vruchtbare Nederlandse achterland als uitgangspunt te nemen, zullen zij stilstaan bij manieren waarop ruimtelijke disciplines kunnen inspringen op deze nieuwe omstandigheden, en speculeren over de wijze waarop je nieuwe vormen van onderzoek en bemiddeling kunt ontwikkelen om zo tot wenselijkere ruimtelijke resultaten te komen.

Tour

Het event vormt een vervolg op de excursie van 11 oktober, waarbij een selecte groep experts, professionals, academici en studenten uit vakgebieden gerelateerd aan de gebouwde omgeving gezamenlijk op pad ging. Bij deze excursie draaide het om het verkennen van actuele ontwikkelingen in automatisering en de impact daarvan op stadsplanning en architectuur. Marten Kuijpers en Víctor Muñoz Sanz fungeerden als gids op een tocht langs enkele geautomatiseerde werklandschappen in de omgeving van Rotterdam, waarbij onder meer bezoeken werden gebracht aan geautomatiseerde melkveehouderijen en kassen, en aan hoofdkantoren van toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van automatisering in land- en tuinbouw. De excursie en de bijeenkomst zijn georganiseerd in samenwerking met de European Post-Master of Urbanism (EMU) van de TU Delft en het bijbehorende werkcollege Automation and the Changing Landscape of Work II, dat in het najaarssemester plaatsvindt onder leiding van Roberto Rocco en Víctor Muñoz Sanz.

Arjen Oosterman maakte een verslag van de excursie, dat werd gepubliceerd op Volume

Automated Landscapes

Deze bijeenkomst bouwt voort op onderzoek dat eerder werd uitgevoerd door Het Nieuwe Instituut en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft als onderdeel van Automated Landscapes – een langlopend gezamenlijk onderzoeksproject naar de gevolgen van automatisering voor de gebouwde omgeving, dat in 2017 werd gelanceerd door Het Nieuwe Instituut, onder leiding van de afdeling Research & Development, en gepresenteerd op de tentoonstelling WORK, BODY, LEISURE in het Nederlands paviljoen op de Architectuur Biënnale Venetië 2018. Het project stelt de huidige opkomst van verschillende soorten ruimtelijke configuraties en condities aan de orde die het gevolg zijn van en mogelijk worden gemaakt door automatisering, en richt zich op hedendaagse casestudy’s in Nederland en in de Parelrivierdelta.

European Post-Master of Urbanism

The European Post-master in Urbanism (EMU) is een post-masteropleiding die zich richt op de complexiteiten van het ontwerpen en plannen van steden en landschappen; het programma is een samenwerking tussen de TU Delft, KU Leuven, UPC Barcelona en IUAV Venetië. Alle vier universiteiten houden vast aan de typisch Europese traditie om stedenbouw te beschouwen als een verzameling maatschappelijk verantwoorde vakgebieden, die streven naar verbetering van de leefomstandigheden van alle burgers.

Thursday Bite

Eet voorafgaand aan Thursday Night Live! een hapje mee met sprekers en medewerkers van Het Nieuwe Instituut. Om 18:00 uur wordt er in Het Nieuwe Café soep met brood of quiche met salade geserveerd. Dinervouchers à € 7,50 zijn tot één dag voor de betreffende Thursday Night-activiteit verkrijgbaar via de Tickets-link.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker