Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De vrijwel exclusieve gerichtheid van kapitalistische culturen op de behoeftes van mensen leidt momenteel tot het razendsnel uitsterven van dier- en plantensoorten die niet gezien worden als onmiddelijk bruikbare bronnen. Die soorten die wel als bron worden aangemerkt vallen ten prooi aan praktijken die geheel gericht zijn op zo snel mogelijke groei en een snelle, wrede dood zodat ze kunnen opbrengen wat ze naar menselijke maatstaven waard zijn. Op allerlei gebieden komt hierdoor de kwaliteit van leven in het gedrang, zoals toegang tot schone lucht en onvervuild water, om maar niet te spreken over de overlevingskans op zich. Dit panel beziet deze vraagstukken niet louter als een technologisch probleem dat kan worden opgelost met betere ontwerpen, maar als een in beginsel cultureel verschijnsel dat ten grondslag ligt aan onze politiek, economie, en technologieën. 21e-eeuwse samenlevingen zullen hun verhouding tot niet-mensen grondig moeten bijstellen. We moeten overschakelen van een relatie waarin mensen alle rechten en aanspraken genieten en al het andere wat bestaat als voorwerp of grondstof dient, naar een relatie van wederzijdse samenwerking. Hiervoor is het nodig dat we de subjectiviteit van niet-menselijke wezens erkennen.

Tijdens het panel zullen diverse projecten op het gebied van kunst, design en politiek worden gepresenteerd en bediscussieerd die allemaal het idee van een wederzijdse samenwerking tussen mensen en niet-mensen in de praktijk brengen. Is het voldoende als mensen niet-mensen rechten toekennen? Zijn er juridische of politieke structuren denkbaar die wederzijdse samenwerking ten goede komen? Hoe kunnen mensen begrip ontwikkelen voor de ons grotendeels onbekende subjectieve ervaring van niet-mensen? Kunnen de kunstmatige niet-menselijke waarnemingen van AI’s ons in dit opzicht vooruithelpen?

Het panel werd samengesteld door Klaas Kuitenbrouwer, R&D Het Nieuwe Instituut, curator van de tijdelijke academie voor meer-dan-menselijke kennis Neuhaus en conservator van het zoöp-project.

Sprekers: Debra Salomon, Theun Karelse, Ricardo Cano-Mateo.

datum
31/10/2019
tijd
21:15 – 22:15
taal
Engels
 
locatie

Oasis, Foyer, Theater aan het Spui, Den Haag

 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker