Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze wereldorde manifesteert zich niet slechts in mondiale geopolitiek, maar ook op de kleine schaal van stedelijke ruimtes. Het definieert formele en informele relaties, van de verhoudingen tussen natiestaten tot verhoudingen tussen buurten en gemeenschappen. Generaties van politieke militanten, intellectuelen en activisten hebben zich beziggehouden met deze onderwerpen – onderwerpen die op dit moment van kwaad tot erger gaan tijdens deze pandemie. Eigenlijk verergeren ze sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008, die een veelvoud aan crisissen blootlegde als de status quo van globalisering.

De waarde van ‘Westerse epistemologie’ wordt ter discussie gesteld en of deze werkelijk nuttig is voor verzetsbewegingen van de subaltern – diegenen die onderdrukt worden en gekoloniseerd zijn (geweest). Wat valt er eigenlijk onder ‘Westerse epistemologie’ en wat houdt het bijvoeglijk naamwoord ‘Westers’ mogelijk buiten zicht? Wat en wie is ‘het Zuiden’ tegenwoordig? Is het enkelvoudig of zijn er misschien meerdere ‘Zuiden’ die de mondiale hiërarchie van arbeid en bijbehorend verzet bepalen? En uiteindelijk is de vraag wat solidariteit betekent in deze context – is het simpelweg het uitspreken van een intentie of kan het ook een lange-termijn uitwisseling zijn van sociale doelstellingen die zich verzetten tegen de huidige stand van zaken? De conferentie verzamelt een breed scala aan ervaringen en reflecties om in te gaan op deze vragen in een poging de transnationale dialoog over de urgente vraagstukken van onze tijd te verbreden.

Meer informatie over het programma en het bestellen van tickets volgt binnenkort op deze pagina.

datum
17/12/2020
tot
19/12/2020
taal
Engels
 
toegang

Gratis

Marina Otero Verzier
Klaas Kuitenbrouwer, Katia Truijen, Marten Kuijpers, Anastasia Kubrak
k.truijen@hetnieuweinstituut.nl
Alex Walker