Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

The Coming South: Struggles, Epistemologies, Solidarity is een driedaags online symposium op 17, 18 en 19 december 2020 dat kijkt naar de toenemende tweedelingen die de polarisatie en hiërarchie in stand houden die de Global North / Global South wereldorde rechtvaardigen.

Deze wereldorde manifesteert zich niet slechts in mondiale geopolitiek, maar ook op de kleine schaal van stedelijke ruimtes. Het definieert formele en informele relaties, van de verhoudingen tussen natiestaten tot verhoudingen tussen buurten en gemeenschappen. Generaties van politieke militanten, intellectuelen en activisten hebben zich beziggehouden met deze onderwerpen – oonderwerpen die op dit moment van een wereldwijde pandemie van kwaad tot erger worden. Eigenlijk verergeren ze al sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008, die een veelvoud aan crisissen blootlegde als de status quo van globalisering.

De waarde van ‘Westerse epistemologie’ voor verzetsbewegingen van diegenen die gemarginaliseerd en onderdrukt worden, en die gekoloniseerd zijn (geweest), wordt ter discussie gesteld. Wat omvat ‘Westerse epistemologie’ en wat houdt het bijvoeglijk naamwoord ‘Westers’ mogelijk buiten zicht? Wat en wie is ‘het Zuiden’ tegenwoordig? Is het enkelvoudig of zijn er misschien meerdere ‘Zuiden’ die de mondiale hiërarchie van arbeid en bijbehorend verzet bepalen? En uiteindelijk is de vraag wat solidariteit betekent in deze context – is het simpelweg het uitspreken van een intentie of kan het ook een lange-termijn uitwisseling zijn van sociale doelstellingen die zich verzet tegen de huidige stand van zaken? De conferentie verzamelt een breed scala aan ervaringen en reflecties om in te gaan op deze vragen in een poging de transnationale dialoog over de urgente vraagstukken van onze tijd te verbreden.

Met bijdragen van

Athena Athanasiou, Marco Baravalle, Tings Chak, Angela Dimitrakaki, Yaiza Hernández Velázquez, Kevin Ochieng Okoth, Marina Otero Verzier, Miguel Peres dos Santos, Vijay Prashad, RAAD, Jonas Staal, Paulo Tavares en Françoise Vergès.

Bekijk het volledige programma in het Engels.

Rotterdam for Real

The Coming South is een van de projecten van Rotterdam for Real, een programma van Het Nieuwe Instituut dat gebruik van, betrokkenheid bij en zeggenschap over de stedelijke ruimte agendeert. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam. The Coming South wordt daarnaast ondersteund door het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker