Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op 15 en 16 juni 2017 vond het Bot Club (humans welcome): Critical Bots programma plaats. Thursday Night Live! op 15 juni bood twee lezingen omtrent Critical Bots, door Julian Oliver en Anne Helmond en de volgende dag werd een Hackathon georganiseerd. Criticial Bots was de tweede editie van de Bot Club, een terugkerend programma over algoritmische cultuur van Het Nieuwe Instituut.

Hackathon met case studies

Behalve dat ze evocatieve, inzichtelijke en soms verontrustende perspectieven verschaften op de huidige algoritmische cultuur, functioneerden deze lezingen ook als inleiding op de meer  praktijk- georienteerde hacktathon over kritische bots de dag erna. Op de vrijdag werden drie case studies gepresenteerd waarin meer technische vragen aan de orde kwamen, aan de hand waarvan daadwerkelijk nieuwe kritische bots gemaakt zouden kunnen worden.

Cristina Cochior

Bot-voogd en media onderzoeker Cristina Cochior presenteerde een studie naar de a botcultuur van Wikipedia en richtte zich speciaal op het functioneren van Cluebot NG. Bots op Wikipedia worden doelbewust onzichtbaar gemaakt, waarmee de mythe van Wikipedia als project van collectieve menselijke intelligentie wordt versterkt. ClueBot NG Is de meest actieve en belangrijkste anti-vandalisme bot op Wikipedia. Hij restaureert vernielde pagina’s en filtert scheldpartijen en schuttingtaal. Cluebot NG heeft hogere rechten de meeste redacteurs op Wikipedia. Cluebot NG is wat bekend staat als een janitor bot, (een congiërge-bot) die het cruciale (maar voor mensen vaak veel te grote en veel te saaie) onderhoudswerk op zich neemt. Hij intervenieert niet rechtstreeks in discours op een kritische manier, (tenzij vandalisme ook telt als discours) maar hij faciliteert kritisch discours door rommel op te ruimen en destructief menselijk gedrag teniet te doen. Zijn vandalisme-detectie mechanismen maakt gebruik van machine learning algoritmen die worden getraind op datasets die door menselijke vandalismebestrijders voortdurend zorgvuldig worden bijgewerkt.

Sarah Eskens

Rechstsgeleerde Sarah Eskens van de UvA presenteerde haar onderzoek naar het functioneren van recommender systems (aanbevelingssystemen) in de nieuwsvoorziening, in de context van de onderliggende vraag naar hoe het democratisch debat het best kan worden gestimuleerd. Ze stelde de moeilijke vraag hoe grip te krijgen op diversiteit op een geautomatiseerde manier. Ten eerste is er de kwestie of er wordt geoptimaliseerd voor diversiteit in bronnen, of voor diversiteit in soorten politieke boodschap, of dat er geoptimaliseerd wordt voor diversteit in dat waar de gebruiker daadwerkelijk aan wordt blootgesteld (dus dat de keuzevrijheid van de gebruiker wordt beperkt). Hieronder ligt de meer fundamentele vraag naar vanuit welk (vaak impliciete) model van democratie er wordt gewerkt. Een pluralistisch idee? Een agonistisch model? Een op consencus gericht deliberatief proces? 

Dingen maken

Jullian Oliver ging vervolgens dieper in op de hardware en code van mogelijke kritisch interveniërende werken. Drie ideëen werden ontwikkeld, voor twee waarvan ook tests voor (delen van) het concept konden worden gedaan. Één systeem, geïnspireerd op Julian Olivers werk, zou in staat zijn om weer-data te faken waarmee op lokaal niveau de beroemde Buienradar app gehackt zou kunnen worden. Nep-weer zou opnieuw de vraag naar afhankelijkheid van digitale infrastructuur aan de orde stellen, maar zou ook een debat over klimaatverandering kunnen voeden.

Een tweede concept richtte zich op flexibele prijs systemen die data gebruiken over de locatie, browsergeschiedenis en gebruikte hardware van gebruikers om de hoogste prijs vast te stellen die een gebruiker bereid zou zijn voor een bepaald produkt te betalen.  Het systeem zou automatisch een (fake) gebruikersidentiteit genereren die de laagst mogelijke prijs voor een bepaald produkt kan betalen. Een derde project probeerde haar vingers te krijgen achter de vraag naar diversiteit van bronnen in online debat. Een technisch meer gedetailleerde weergave van de workshop, met links naar ondersteunend materiaal wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.

De combinatie van theoretisch en praktisch discours die we hebben verkend in dit programma, volgde nauwkeurig de gedachtegang achter het onderzoek naar Critical Making, en bleek hogeijk constructief. We willen deze opzet daarom in de toekomst voortzetten. De volgende Bot Club (werktitel: Decolonising Bots) zal zich afspelen op 26 oktober en zal opnieuw worden gevolg door een eendaags workshop.

datum
15/06/2017
tot
16/06/2017
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker