Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De nasleep van de Grote Recessie van 2008 is in Nederland nog altijd voelbaar. Ook de architectuursector en bouwindustrie hebben grote klappen gehad en zijn nog niet hersteld van de crisis. Econoom Bas Jacobs sprak over de oorzaak van deze op het eerste gezicht wonderlijke gang van zaken: de Nederlandse economie bevindt zich net als de meeste Westerse economieën al jaren in de liquiditeitsval. Reinier de Graaf, architect en partner OMA, trad op als respondent.

De liquiditeitsval is een bijzonder macro-economisch leerstuk dat optreedt wanneer de geldmarktrentes van de centrale banken op of nabij nul terechtkomen, zoals in de meeste Westerse landen al jaren het geval is. Wanneer een economie in de liquiditeitsval belandt, worden talloze economische wetmatigheden op hun kop gezet. Zo kan het gebeuren dat de economie zich na een diepe recessie niet meer vanzelf herstelt, maar in langdurige en aanhoudende economische stagnatie verzandt. Zo spreekt de Amerikaanse econoom Larry Summers over eindeloze stagnatie (secular stagnation).

Meer flexibele markten of structurele economische hervormingen kunnen zelfs leiden tot economische krimp in plaats van groei. Een verhoging van de staatsschuld door grotere begrotingstekorten leidt helemaal niet tot stijgende rentes op overheidsschuld. De centrale bank kan bovendien enorme hoeveelheid geld in omloop brengen zonder dat het tot inflatie leidt en kan zelfs monetair impotent worden.

Om de wonderlijke economie van de liquiditeitsval beter te leren begrijpen, introduceerde Jacobs in deze Reading Room een tekst van econoom John Maynard Keynes (1883–1946) die dit verschijnsel als eerste formuleerde in zijn beroemde boek The General Theory of Employment, Interest and Money.

Lees het artikel Macro-economie bij balansproblemen en in de liquiditeitsval.

Bas Jacobs

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar overheidsfinanciën, optimale belastingen, de economie van de verzorgingsstaat en macro-economie. Jacobs is daarnaast academisch partner van het Centraal Planbureau, voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde en lid van de adviesraad van het Norwegian Center for Taxation. Jacobs publiceert geregeld opiniestukken en schrijft op zijn weblog.

Reading Room

De Thursday Night avonden kennen verschillende formats, met elk een heel eigen karakter. De Reading Room is daar een van. De Reading Room is een serie avonden waarin eigentijdse vormen van lezen worden onderzocht. Het is een plek om de wereld met zijn talloze talen, tekens en systemen te vertalen en te ontcijferen - ook ideeën en dingen die niet makkelijk te identificeren, laat staan te lezen zijn. In kleine setting wordt onder leiding van een onderzoeker, ontwerper of denker gereflecteerd op een tekst, een ontwerp, een object, een reeks beelden of data. De Reading Room biedt ruimte aan intieme en provocatieve gesprekken.

datum
04/02/2016
tijd
20:00 – 22:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker