Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In deze Reading Room op 17 december 2015 namen Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout de ruimtelijke implicaties van migratie onder de loep. De ophef rond de onverwachte toename van het aantal vluchtelingen laat zien dat Nederlandse steden niet zijn ingesteld op een komen en gaan van mensen als een structureel fact of life

Vanstiphout en Provoost ‘lazen’ het fenomeen migratie als een onontkoombaar gevolg van de verregaande globalisering en flexibilisering van de maatschappij. De stad van de toekomst is de ’stad van komen en gaan’. Zij benadrukten dat migratie nieuwe energie op een plek brengt en allerminst een bedreiging hoeft te vormen voor bestaande bewoners. Lees het essay van Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout.

Respondenten Maurits de Hoog, stedenbouwkundige gemeente Amsterdam, Esma Karkukli, architect Foster + Partners in Londen, Merve Bedir, partner bij Land+Civilization Compositions en Ron Hillebrand, algemeen secretaris Raad voor leefomgeving en infrastructuur Zuid-Holland, voorzagen de tekst van een reactie.

Zij brachten, met het publiek, verschillende nuances aan. Zo sluiten de  regels van het sociale huurstelsel niet aan bij de behoeften van een stad van komen en gaan. Er is sprake van langlopende huurcontracten die oneigenlijke onderhuur via Airbnb niet effectief tegengaan, terwijl groepen nieuwe (tijdelijke) Nederlanders met weinig inkomen te maken hebben met lange wachttijden. Ook werd aangekaart dat het ideaal van de ‘open democratische samenleving’ impliceert dat migranten (zowel vluchtelingen als expats en seizoensarbeiders) zelf mede moeten kunnen bepalen waar zij zich vestigen.

Bij deze Reading Room werden maquettes en tekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag uit de collectie van Het Nieuwe Instituut getoond. Dit gebouw ontworpen door Herman Hertzberger in de jaren tachtig staat momenteel leeg, maar wordt verbouwd tot cohousing voor statushouders en studenten. 

Verder lezen over het onderwerp

Het essay Een stad van Komen en Gaan van Wouter Vanstiphout en Michelle Provoost. De engelse e-publicatie is hier te vinden. 

Over het 'cohousen' van statushouders en studenten in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van architect Herman Hertzberger.

Over het landelijke dorpje Riace in het zuiden van Italië dat de toestroom van immigranten en vluchtelingen inzet om hun krimpende dorp te doen herleven.

De getoonde maquettes zijn ook digitaal te bekijken via het zoekportaal van Het Nieuwe Instituut. Bekijk het schetsontwerp Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de studie uitbreiding Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout

Architectuurhistorici Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout zijn medeoprichters van Crimson Architectural Historians. Crimson ontwerpt en onderzoekt de stedelijke omgeving, publiceert hierover, cureert tentoonstellingen, geeft les en adviseert. Sinds 2008 is Provoost daarnaast directeur van het International New Town Institute (INTI) in Almere. Vanstiphout is hoogleraar Design as Politics aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Reading Room

De Reading Room is een serie avonden waarin eigentijdse vormen van lezen worden onderzocht. Het is een plek om de wereld met zijn talloze talen, tekens en systemen te vertalen en te ontcijferen - ook ideeën en dingen die niet makkelijk te identificeren, laat staan te lezen zijn. In kleine setting wordt onder leiding van een onderzoeker, ontwerper of denker gereflecteerd op een tekst, een ontwerp, een object, een reeks beelden of data. De Reading Room biedt ruimte aan intieme en provocatieve gesprekken.

datum
17/12/2015
tijd
20:00 – 22:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker