Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Aan de hand van haar recente boek Outlaw Territories sprak Felicity D. Scott tijdens deze Reading Room over de groeiende onrust over het menselijke bestaan op aarde in de jaren zeventig in de Verenigde Staten. Adrian Lahoud, hoofd van de School of Architecture aan de Royal College of Art in London, trad deze avond op als respondent. 

Voor deze Reading Room nam Felicity D. Scott een aantal conclusies uit haar recente publicatie Outlaw Territories als uitgangspunt. Na een introductie over de belangrijkste onderwerpen en enkele casestudies uit het boek ging ze verder in op de centrale vraagstukken, die zich bevinden op het snijvlak van architectuur, territoriale onzekerheid en menselijke ‘unheimlichkeit’ in de late jaren zestig en begin jaren zeventig, die letterlijk vorm kreeg in de poging om de ruimte te koloniseren.

Aan de hand van Gerard K. O'Neills voorstellen voor menselijke ruimtekolonies die midden jaren zeventig bekendheid kregen, liet Scott zien hoe de geschiedenis van zijn kolonisatieproject niet alleen symptomatisch was voor de wijdverspreide angst voor het stedelijke bestaan die in die tijd in Amerika heerste en de snel veranderende mondiale geopolitieke situatie, maar beide ook verbond met de Amerikaanse tegencultuur en de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.

De avond werd gemodereerd door Marina Otero. Adrian Lahoud, hoofd van de School of Architecture aan de Royal College of Art in London, trad deze avond op als respondent. 

Aan de hand van opmerkelijke renderings en een korte door NASA geproduceerde film, las ze de zogenaamd ‘utopische’ visies op ruimtekolonies als een impliciet voorstel voor rassenscheiding en een ongecontroleerde neoliberale toekomst. Volgens haar spreken deze beelden en hun mobilisatie over de politieke aard van het stijgende milieubewustzijn uit die periode; ze herinneren ons eraan dat het niet zozeer natuurlijke processen waren (of zelfs de relatie tussen natuur en de mens als soort) die in de kolonisatie van de ruimte op het spel stonden, maar meer hoe vragen over het klimaat, de natuur, het weer en de grondstoffen als sociaal-economische en politieke zorgen werden geframed, en als zodanig deel uitmaakten van wat Foucault ‘een berekenende omgang met het leven’ noemde.

Het boek Outlaw Territories (Zone Books) is verschenen in april 2016. Reserveer het boek bij NAi Boekverkopers.

Deze avond is in tekeningen vastgelegd door De Beeldvormers.

Felicity D. Scott

Felicity D. Scott is universitair hoofddocent en directeur van het programma History and Theory in Architecture aan Columbia University. Ook is zij een van de oprichters van Grey Room, een tijdschrift over architectuur, kunst, media en politiek. Bekende boeken van haar hand zijn Outlaw Territories (2016), Living Archive 7: Ant Farm (2008) en Architecture or Techno-Utopia: Politics After Modernism (2007). Het boek Outlaw Territories kan worden gereserveerd via de website van NAI Booksellers. 

Adrian Lahoud

Dr. Adrian Lahoud is architect, onderzoeker en onderwijzer. Hij is decaan van de Royal College of Art School of Architecture en hoofd van het architectuurprogramma. Voorheen was hij directeur van de Urban Design Masters aan The Bartlett School of Architecture en van het masterprogramma aan het Centre for Research Architecture, Goldsmiths. Lees het recente artikel van Lahoud in The Avery Review

Reading Room

De Reading Room is een serie avonden waarbij het gezamenlijk lezen van een onderwerp centraal staat. Het is een plek om de wereld met zijn talloze talen en systemen te duiden en te ontcijferen, ook fenomenen die juist omdat ze alomtegenwoordig zijn aan onze blik ontsnappen. In kleine setting wordt onder leiding van een kunstenaar, onderzoeker of ontwerper gereflecteerd op een concept, tekst, object of beeld. De Reading Room biedt ruimte aan intieme en provocatieve gesprekken. Het is een plek voor creatieve verwarring en soms zelfs frustratie, waarbij de sprekers en het publiek niet op zoek zijn naar het formuleren van oplossingen, maar samen proberen in te zoomen en scherp te stellen. Onderwerpen die eerder in de Reading Room aan de orde kwamen zijn tentoonstelling, surveillance, migratie, liquiditeit, museum en onveiligheid.

datum
14/04/2016
tijd
20:00 – 22:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker