Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Sinds de oprichting in 2013 ondersteunt Het Nieuwe Instituut onderzoek op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur. Tentoonstellingen, lezingen, archiefonderzoek en publicaties zijn het resultaat van onderzoeksprojecten, maar vormen bovenal platformen voor de ontwikkeling van onderzoek. Het Fellowship programma speelt binnen deze platformen een belangrijke rol, en heeft als doel om onderzoeksinitiatieven en -methoden te ondersteunen en hiervan te leren. Het programma biedt Fellows een periode om andere manieren van denken en doen te beoefenen.

Na de Open Calls van de afgelopen jaren met als thema burn-out van het lichaam (2018), planetaire uitputting (2019) en 'regeneratie' door nieuwe institutionele praktijken (2020), stelt de 2021 editie van de Open Call for Fellows dit keer geen vooropgesteld thema voor. Het programma biedt een kanaal om op de onderwerpen en vraagstukken die door de aanvragers worden voorgesteld af te stemmen, en deze te versterken.

Met de Open Oproep 2021 richt Het Nieuwe Instituut de blik naar buiten, om rekenschap te geven van wat we nog niet weten. De oproep houdt het thema open, zodat aanvragers kunnen beslissen wat voor hen en de wereld van vandaag relevant is.

Lees meer over de open oproep in het Engels.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker