Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie toegekend aan het Critical Making NL consortium, bestaande uit de Universiteit Leiden (Academie der Kunsten), Hogeschool Rotterdam (Willem de Kooning Academie, Creating 010), Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Waag Society in Amsterdam en West Den Haag, voor het project ‘Bridging Art, Design and Technology Through Critical Making’.

Dankzij de subsidie kan het consortium een vierjarig onderzoeksprogramma uitvoeren gericht op het stimuleren van het debat omtrent Critical Making. Onder supervisie van senior onderzoekers en de betrokken instituten zullen één promovendus en drie onderzoekers uit de praktijk, allen gevestigd bij één van de consortium partners, aan vier deelprojecten werken. Bij Het Nieuwe Instituut is het onderzoek voornamelijk gericht op algoritmische cultuur.

Heb je belangstelling voor één van de vier posities als researcher in dit onderzoeksproject? In het voorjaar van 2018 worden de twee volgende vacatures gepubliceerd. Één van de vier onderzoekers zal voor zijn of haar onderzoek worden gestationeerd bij Het Nieuwe Instituut. Er is een vacature voor de positie van 'Embedded Artistic Researcher in Critical Making'. 

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker