Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Research & Development

De afgelopen jaren is er binnen de culturele sector hernieuwde aandacht voor de rol en de praktijk van onderzoek. In een wereld waarin in toenemende mate en met grote snelheid, enorme hoeveelheden informatie circuleren, speelt onderzoek een cruciale rol bij het zichtbaar maken en verhelderen van zowel bestaande als nieuwe ideeën.

Instellingen hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van onderzoek. De Research & Development afdeling van Het Nieuwe Instituut wil projecten, praktijken en initiatieven stimuleren, waarvan het succes niet afhangt van het aantal academische referenties, het gebruik van officiële formats of commercieel succes, maar die alternatieven bieden voor gangbare onderzoekspraktijken en collectieve vormen van kennisvorming verkennen.

Updates van lopende projecten, aankondigingen van toekomstige activiteiten en ander nieuws over Research & Development

AANKONDIGING VAN DE GESELECTEERDE FELLOWS
INTERNATIONALE CALL VOOR FELLOWS 2020

Via de jaarlijkse internationale Call for Fellows nodigde Het Nieuwe Instituut inzenders uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor een Fellowship van oktober 2021 tot maart 2022. De jury kende een fellowship toe aan twee projecten, en een extra onderzoekstipendium aan één project, die elk blijk geven van urgentie en ambitie, en die collectieve vormen van onderzoek en netwerken van solidariteit stimuleren. De geselecteerde Research Fellows zijn MELT en The School of Mutants het onderzoeksstipendium gaat naar Robin Hartanto Honggare.

Regeneration. New Institutional Practices

Het thema van deze editie van de Call for Fellows is ‘Regeneration. New Institutional Practices’. Waar eerdere calls om fysieke burn-out (2018) en planetaire uitputting (2019) draaiden, nodigt het programma van 2020 collectieven uit om de huidige toestand van burn-out en uitputting als uitgangspunt te nemen voor het genereren van vormen van collectieve organisatie en actie.

Jury Report Fellows 2017

Het Nieuwe Instituut ontving 176 inzendingen in reactie op de internationale Call for Fellows 2017. Door de jury zijn Ramon Amaro, Sara Frikech en Daphne Bakker, en Christopher Lee geselecteerd voor een Research Fellowship. In zijn project Visualising Race/Decolonising Design onderzoekt Amaro machtsverhoudingen die ontstaan door gezichtsherkenningssoftware, en hoe deze zichtbaarheid tegelijkertijd ingezet kan worden als vorm van verzet. Frikech en Bakker benaderen in The Unquiet Land het Surinaamse landschap als een levend archief van zijn koloniale verleden. Lee's voorstel Immutable: A Mineral History of Currency and Typography onderzoekt geld als materieel object, en verkent de rol van design in typografie.

Design Trust beurs voor het onderzoeksproject ‘Automated Landscapes'

Design Trust (Hong Kong) heeft Het Nieuwe Instituut een beurs toegekend voor het onderzoeksproject ‘Automated Landscapes: Architectures of Work without Workers’.

Uitgaande van het gegeven dat automatisering niet alleen een grote invloed heeft op de arbeidsmarkt, maar ook op de ruimtelijke configuratie en het ontwerp van ons landschap, wordt in dit project de snel opkomende – en anonieme – architectuur van volledig geautomatiseerde werklandschappen, gedocumenteerd  en onderzocht. Het onderzoeksproject ‘Automated Landscapes’ zal resulteren in een tentoonstelling en publicatie.

Call for Fellows 2017

Het Nieuwe Instituut lanceert een open call voor drie nieuwe research fellows voor de periode september 2017 tot februari 2018.

Architecture of Appropriation

De kraakbeweging heeft een grote rol gespeeld in het ontwerp van het stedelijke weefsel en het huiselijke interieur. Niet door middel van masterplannen of conventionele ontwerpstrategieën, maar door ruimtelijke improvisatietechnieken en radicale subversieve tactieken hebben krakers alternatieven voorgesteld voor het dominante, marktgeoriënteerde woningbeleid, beargumenteerd vanuit de grondgedachte dat het recht op huisvesting, het recht op eigendom overstijgt. 

 

Om die nalatenschap van de kraakbeweging te erkennen, doet Het Nieuwe Instituut onderzoek naar kraken als een architectuurpraktijk. De eerste uitkomsten van dit onderzoek worden getoond in een ruimtelijke installatie van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles], in combinatie met een presentatie van historisch materiaal dan onder meer het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), stadsarchiveven, de collectie van Het Nieuwe Instituut en persoonlijke archieven van voormalige krakers. De tentoonstellingsruimte wordt gebruikt als een plek voor onderzoek, waar materiaal wordt verzamelt voor een publicatie rondom vraagstukken als leegstand, eigendom, alternatieve woonvormen en huisvestingsbeleid.

'In Loving Support', Volume
september 2016

Op 10 september 2016 verscheen de publicatie Loving Support als bijlage bij het tijdschrift Volume. Deze publicatie vormt de neerslag van een vierdaagse retreat die Het Nieuwe Instituut en Volume eind juni 2016 organiseerden. Tijdens deze bijeenkomst in het bos bij Arnhem onderzocht een groep ontwerpers, kunstenaars wat het zou betekenen als kunstmatige intelligentie onderdeel zou worden van de culturele onderzoekspraktijk.

 

Vragen die aan bod kwamen waren: Wat zou de inzet van kunstmatige intelligentie in de kunsten betekenen voor auteurschap? Als we het hier hebben over automatisering in cultureel onderzoek, op welke manieren zou dit de arbeidsomstandigheden beïnvloeden? De rode draad die zich ontspon in de conversaties bleek uiteindelijk het thema van het anders zijn van algoritmen: de niet-menselijke blik die met de inzet van machine learning wordt geworpen op de praktijk van onderzoek in cultuur.

 

De retreat leidde naast de publicatie bij Volume Volume #49, Hello World! ook tot een tweetal design briefs voor zogenaamde Algoritmic Research Trainees (ARTs). Het Nieuwe Instituut is voornemens binnen afzienbare tijd daadwerkelijk één of meerdere ARTs op te nemen als deel van de afdeling Research & Development.

 

Marina Otero, hoofd Research & Development van Het Nieuwe Instituut, schreef de inleiding van de publicatie 'Loving Support', deze is hier te lezen. Een tweede artikel zal binnenkort online worden gepubliceerd.

 

De retreat fungeerde als gezamenlijk vertrekpunt voor de onderzoeksperiode van vier nieuwe fellows bij Het Nieuwe Instituut. 

Application Report Fellowship Programma

On 15 February 2016, Het Nieuwe Instituut launched an International Call for Fellows, in search of candidates for a research residency between June and December 2016. By the deadline of 28 March 2016, 243 applications had been submitted. 

 

The jury observed that the application set displayed a very high standard of originality, rigour, and urgency in terms of subjects and methodologies. The number and diversity of applications invited further reflection on the state of contemporary research practices in the fields of design, architecture and digital culture. Het Nieuwe Instituut saw this application set as a valuable resource for understanding current research topics, references, languages, geographies and methodologies, as well as the potential for research in its network, which also offers insight as to how it can best foster and amplify the efforts of the prospective fellows.

 

This report examines the total application set in order to formulate observations on the characteristics of research and researchers, in both the Dutch and international institutional landscapes. These observations deal with the demographics of researchers and the subjects and methodologies of research, as well as the application format itself. The report therefore attempts to establish patterns about who has responded to the call, how they have responded, and what issues they find most relevant for investigation.

ARTs Retreat

From 01 – 04 July 2016 Het Nieuwe Instituut together with Volume, organised a retreat to reflect on the relations between cultural research and machine learning. This research time was part of Het Nieuwe Instituut's Fellowship Programme. Participants were hosted by ruangrupa, curators of SONSBEEK ’16.

 

A public event: A Conversation on the Role of Artificial Intelligence in Research Practices, was held on 2 July. Philosopher Merel Noorman from the University of Maastricht engaged in a conversation on the social and ethical dimension of the relations between humans and artificial intelligence, together with the retreat participants.

 

As an action-based approach to the the question what is or could be contemporary research?, Het Nieuwe Instituut’s Research & Development team (R&D) is exploring the possibilities and consequences of employing what they have called ‘Algorithmic Research Trainees’: ARTs - a troupe of bots that can respond, to a certain extent, in meaningful ways to qualitative research questions. The project’s aim is that this retreat will lead to a design brief for the ARTs and to the development of ARTs prototypes later in the year.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker