Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Hoewel de sector voor fossiele brandstoffen vaak de grootste veroorzaker van klimaatverandering lijkt, verandert de planeet in werkelijkheid in hoog tempo door het ‘misbruik van grondgebruik’. Er zijn veel onderzoeken die uitwijzen dat de versnelling van de klimaatverandering zou afnemen door minder vlees te eten, maar het landschap wordt ook beïnvloed door wat we wel of niet eten. Hoe kunnen we met onze eetgewoonten ons landschap op een positieve manier vormgeven?

Dit was het onderwerp van discussie tijdens het Climavore meergangendiner, dat was samengesteld op basis van nieuwe klimatologische seizoenen. Anders dan de inmiddels achterhaalde cyclus van lente, zomer, herfst, winter, corresponderen de klimatologische seizoenen in het Antropoceen met perioden van droogte, woestijnvorming, watervervuiling of invasieve soorten. Deze nieuwe seizoenen bieden nieuwe inzichten ten aanzien van de manier waarop we ons dieet kunnen aanpassen aan de behoeften van een mondiaal landschap. Elke gang stipte een specifieke kwestie aan. Zo kan het eten van lokaal en biologisch geteelde tomaten tijdens grote droogte bijvoorbeeld nog steeds slecht zijn voor het milieu. Het eten van invasieve soorten daarentegen remt de toename van de soort en het eten van stikstofvastleggende gewassen herstelt de aarde. Climavore stelt zich ten doel een dieet te ontwikkelen dat niet alleen geen schade aanricht, maar ook een manier is om het landschap te herstellen en anders vorm te geven.

De avond werd gemodereerd door Marten Kuijpers van Het Nieuwe Instituut.

Deze Thursday Night vond plaats in verband met het langetermijnonderzoek van Het Nieuwe Instituut naar de ruimtelijke gevolgen van voedselproductie en hoe die zich verhouden tot voedselpolitiek en -beleid. De tentoonstelling Sicco Mansholt. A Good European wierp licht op de drastische verandering van het Nederlandse landschap als gevolg van de naoorlogse modernisatie van de landbouw, de bijbehorende schaalvergroting en de introductie van nieuwe technologieën, voor het eerst op de kaart gezet door de Nederlandse landbouwpoliticus Sicco Mansholt.

Cooking Sections

Cooking Sections is een Londens initiatief van Daniel Fernández Pascual en Alon Schwabe, die zich bezighouden met ruimtelijke ordening. Zij onderzoeken de systemen waaruit onze wereld is opgebouwd door middel van voedsel. Gemotiveerd door de dringende noodzaak nieuwe scenario’s te bedenken, ontwikkelt Cooking Sections een nieuwe collectieve verbeeldingswereld die aanzet tot positieve verandering. Met behulp van installaties, performances, beelden en video onderzoekt het initiatief het snijvlak tussen beeldende kunst, architectuur en geopolitiek. Cooking Sections leverde een bijdrage aan de tentoonstelling in het Amerikaanse Paviljoen tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië in 2014. Hun werk was verder onder meer te zien in de Neue Nationalgalerie in Berlijn, bij Storefront for Art & Architecture in New York, tijdens dOCUMENTA(13) en in de Peggy Guggenheim Collection.

Reading Room

De Reading Room is een serie avonden waarbij het gezamenlijk lezen van een onderwerp centraal staat. Het is een plek om de wereld met zijn talloze talen en systemen te duiden en te ontcijferen, ook fenomenen die juist omdat ze alomtegenwoordig zijn aan onze blik ontsnappen. In kleine setting wordt onder leiding van een kunstenaar, onderzoeker of ontwerper gereflecteerd op een concept, tekst, object of beeld. De Reading Room biedt ruimte aan intieme en provocatieve gesprekken. Het is een plek voor creatieve verwarring en soms zelfs frustratie, waarbij de sprekers en het publiek niet op zoek zijn naar het formuleren van oplossingen, maar samen proberen in te zoomen en scherp te stellen. Onderwerpen die eerder in de Reading Room aan de orde kwamen zijn tentoonstelling, surveillance, migratie, liquiditeit, museum en onveiligheid.

datum
12/05/2016
tijd
19:00 – 21:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker