Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het fellowshipprogramma biedt ontwerpers en onderzoekers op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur de ruimte om gedurende een half jaar onderzoek te doen. Via een open call worden voorstellen geselecteerd door een internationale jury van gerenommeerde curatoren, onderzoekers en spelers in het creatieve werkveld. Fellows krijgen inhoudelijke begeleiding, werkruimte, toegang tot archieven en ontvangen een honorarium. Onderzoek kan uitmonden in een publiek programma, een tentoonstelling, een film of publicatie, in samenwerking met Het Nieuwe Instituut.

2022

Call For Fellows 2022: Testing Grounds

Het Nieuwe Instituut heeft zich sinds de oprichting in 2013 altijd ingezet voor onderzoek in architectuur, design en digitale cultuur; nu eens door het zelf uit te voeren, dan weer door research van externe partijen te stimuleren en te ondersteunen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen variëren van tentoonstellingen en lezingen tot archiefverkenningen en publicaties. Het fellowshipprogramma is opgezet om te leren van uiteenlopende onderzoeksinitiatieven en methoden en om deze tegelijkertijd te ondersteunen. Het biedt de gelegenheid om alternatieve denk- en handelswijzen uit te proberen en ermee te oefenen. Dit jaar, in 2022, stelt de afdeling Research voor om in de jaargang van dit jaar het thema Testing Groundscentraal te stellen.

2021

Internationale Call voor Fellows 2020: aankondiging van de geselecteerde fellows

Via de jaarlijkse internationale Call for Fellows nodigde Het Nieuwe Instituut inzenders uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor een Fellowship van oktober 2021 tot maart 2022. De jury kende een fellowship toe aan twee projecten, en een extra onderzoekstipendium aan één project, die elk blijk geven van urgentie en ambitie, en die collectieve vormen van onderzoek en netwerken van solidariteit stimuleren. De geselecteerde Research Fellows zijn MELT en The School of Mutants het onderzoeksstipendium gaat naar Robin Hartanto Honggare.

Het Nieuwe Instituut 2021 Call for Fellows

Na de Open Calls van de afgelopen jaren met als thema burn-out van het lichaam (2018), planetaire uitputting (2019) en 'regeneratie' door nieuwe institutionele praktijken (2020), stelt de 2021 editie van de Open Call for Fellows dit keer geen vooropgesteld thema voor. Het programma biedt een kanaal om op de onderwerpen en vraagstukken die door de aanvragers worden voorgesteld af te stemmen, en deze te versterken. Met de Open Oproep 2021 richt Het Nieuwe Instituut de blik naar buiten, om rekenschap te geven van wat we nog niet weten. De oproep houdt het thema open, zodat aanvragers kunnen beslissen wat voor hen en de wereld van vandaag relevant is.

2020

Regeneration: Open Call for New Institutions

Het thema van deze editie van de Call for Fellows is ‘Regeneration. New Institutional Practices’. Waar eerdere calls om fysieke burn-out (2018) en planetaire uitputting (2019) draaiden, nodigt het programma van 2020 collectieven uit om de huidige toestand van burn-out en uitputting als uitgangspunt te nemen voor het genereren van vormen van collectieve organisatie en actie.

Other Institutional Practices

Regeneration. New Institutional Practices, laat zich inspireren door reeds bestaande initiatieven, die de rol van culturele instellingen herdefiniëren door middel van collectieve praktijken. Een niet-uitputtende, eigenzinnige en altijd onvolledige lijst van recente initiatieven die de rol van culturele instellingen via de collectieve praktijk herdefiniëren, wordt hier bijgehouden.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker