Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Langs de programmalijnen Landschap en Interieur, De Materialen en De Dingen en het jaarthema, ontwikkelt Het Nieuwe Instituut de volgende onderzoeksprojecten. 

Automated Landscapes

Automatisering heeft niet alleen een grote invloed op de arbeidsmarkt, maar ook op de ruimtelijke configuratie en het ontwerp van ons landschap. In het onderzoeksproject ‘Automated Landscapes’ wordt de snel opkomende – en anonieme – architectuur van volledig geautomatiseerde werklandschappen, gedocumenteerd en onderzocht. Automated Landscapes maakt onderdeel uit van een serie projecten waarmee Het Nieuwe Instituut de implicaties van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) voor architectuur, design en digitale cultuur aan de orde wil stellen.

Architecture of Appropriation

De kraakbeweging heeft een grote rol gespeeld in het ontwerp van het stedelijke weefsel en het huiselijke interieur. Niet door middel van masterplannen of conventionele ontwerpstrategieën, maar door ruimtelijke improvisatietechnieken en radicale subversieve tactieken hebben krakers alternatieven voorgesteld voor het dominante, marktgeoriënteerde woningbeleid, beargumenteerd vanuit de grondgedachte dat het recht op huisvesting, het recht op eigendom overstijgt. 

 

Om die nalatenschap van de kraakbeweging te erkennen, doet Het Nieuwe Instituut onderzoek naar kraken als een architectuurpraktijk. De eerste uitkomsten van dit onderzoek worden getoond in een ruimtelijke installatie van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles], in combinatie met een presentatie van historisch materiaal dan onder meer het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), stadsarchiveven, de collectie van Het Nieuwe Instituut en persoonlijke archieven van voormalige krakers. De tentoonstellingsruimte wordt gebruikt als een plek voor onderzoek, waar materiaal wordt verzamelt voor een publicatie rondom vraagstukken als leegstand, eigendom, alternatieve woonvormen en huisvestingsbeleid.

Marina Otero Verzier
Klaas Kuitenbrouwer, Katia Truijen, Marten Kuijpers, Anastasia Kubrak
k.truijen@hetnieuweinstituut.nl
Alex Walker